Podpora od města!

Zastupitelé města Poděbrady jednohlasně podpořili projekt „Rekonstrukce části poděbradské sokolovny za účelem vytvoření a vybavení moderního gymnastického sálu“. Přislíbená částka je 2,5mil Kč. Děkujeme!