Práce na novém gymnastickém sále již začaly

S velkou radostí Vám oznamujeme, že díky dotaci Národní sportovní agentury (5 966 932 Kč), přispění města Poděbrady (2 544 538 Kč) a veřejné sbírce ma Donio.cz (463 777 Kč) jsme vybrali dohromady dostatek peněz na to, abychom náš projekt zrealizovali. Snad nás v průběhu prací zásadně nepotrápí významné zdražení stavebních materiálů i cvičebního nářadí. Mnohokrát děkujeme městu Poděbrady a každému dalšímu podporovateli, který nám na projekt přispěl. Už nyní plánujeme odměnit se po dokončení projektu velkolepou gymnastickou show v nové hale. Jak vypadají prostory nyní, zjistíte na fotkách.

Podpořeno Danem Radovesnickým!

Dan Radovesnický, reprezentant ČR ve sportovní gymnastice a náš dlouhodobý přítel, podpořil náš projekt REKONSTRUKCE SOKOLOVNY – ZHOTOVENÍ GYMNASTICKÉHO SÁLU! Podpoříš nás i Ty?
Více ve videu:

Slovo architekta.

„Jsme velmi rádi, že jako architekti můžeme pomoct s přípravou a realizací tohoto projektu. 

Věříme, že v současné době ne zcela dobře využitý prostor, získá rekonstrukcí původní smysl spolkového sportovního života, ovšem se soudobými a atraktivními parametry například v podobě moderního gymnastického sálu. Důležitým aspektem návrhu je citlivý přístup k takto významné stavbě, kterou na základě architektonické soutěže navrhl v letech 1926-1927 architekt F. Krásný. V návrhu jsme se snažili obnovit původní prvky a prostorové uspořádání dle projektu architekta Krásného. 

Jsme přesvědčeni, že vytvoření kvalitního prostoru přispěje k rozvoji sportovního ducha a naplnění hodnot sokolského spolku.“

PRODELTA STUDIO

Jak vznikla myšlenka gymnastického sálu?

Všechny sporty prochází vývojem a stejně jako se vyvíjí kulatější míče pro fotbal, aerodynamičtější plavky pro vodní sporty, tak se vyvíjí i sportovní gymnastika. Co v šedesátých letech minulého století stačilo Miloslavu Boreckému (první předseda našeho oddílu) k reprezentačním výkonům, to by dnes stěží prošlo revizí pro školní tělocvik. Každá generace přinesla nové tréninkové postupy, často i nové a těžší cviky, které vyžadují kvalitnější nářadí. To nářadí však také adekvátně přibylo na váze a stalo se stále obtížnějším jej pro každý trénink stavět znovu a znovu. Pro představu se jedná o zhruba 2300 Kg vybavení, které v prvních 30 minutách tréninku stavíme a na závěr přibližně 20 minut uklízíme. Tedy ze 3 hodin tréninku nám vlastně jedna hodina zmizí a je věnována „posilování“ při přípravě cvičebního nářadí namísto zdokonalování se v gymnastických prvcích. Druhý předseda našeho oddílu, Ing. Radovan Kodeš asi jako první vyslovil myšlenku postavit gymnastům přímo samostatný specializovaný sál. Ten měl stát na zadní straně hřiště a navazovat na nářaďovnu. Bohužel finanční nároky takové stavby byly pro nás zcela nedosažitelné a ta Sportka taky nevyšla 🙂

Problémy s nářadím jsme řešili různě. Především právě díky Ing. R. Kodešovi. Na nácviky jsme pod jeho vedením vykopali molitanovou jámu, ale s unikátním víkem, aby se nad ní mohly provozovat sálové sporty. Všemu nářadí jsme pořídili, nebo vyrobili vozíky na převážení. Přesto všechno jsme se několikrát při přípravě nářadí zranili a celou dobu sledujeme, jak se vše zbytečně rychle odírá, průchody omlacují. Při veškeré snaze je gymnastické nářadí příliš těžké a rozměrné na přesnou manipulaci, kterou s ním v omezených prostorech naší sokolovny provádíme.

Přesto všechno naši činnost asi děláme správně, protože nám neustále roste členstvo. Dokonce příliš. Jakmile jsme se dostali přes 200 členů, tak máme opravdu velké problémy se vejít do 16 hodinové týdenní dotace, kterou již nejde pro vytíženost stávajícího sálu ostatními nájemníky rozšířit. Již dlouhou dobu neprobíhají větší organizované nábory dětí do oddílu sportovní gymnastiky, protože by se děti už ani na cvičiště nevešly. Nebývalý všeobecný zájem o gymnastiku jde ruku v ruce s tím, že nám často členové zůstávají až do dospělosti. Najít kousíček místečka ve stávajících prostorách pro vlastní cvičení začíná být často těžkým oříškem, o nedostatečném prostoru pro přípravky ani nemluvě. 

Proto po zralých ekonomicko-provozních úvahách jsme se jako oddíl sportovní gymnastiky rozhodli využít prostory nynějšího nerentabilního provozu squashe a bowlingu ke zhotovení moderního a bezpečného gymnastického sálu a otevřít tak prostor nejenom pro sportovní gymnastiku a ostatní oddíly našeho sokola, ale i pro okolní školy a školky, nově plánovanou gymnastickou školičku a další kurzy pro děti, teenagery i dospělé.

Podpora od města!

Zastupitelé města Poděbrady jednohlasně podpořili projekt „Rekonstrukce části poděbradské sokolovny za účelem vytvoření a vybavení moderního gymnastického sálu“. Přislíbená částka je 2,5mil Kč. Děkujeme!

Podpora ČOS a ČGF!

Náš projekt GYMNASTICKÉHO SÁLU má podporu vedení ČOS i ČGF!

Pozn. České obce sokolské i České gymnastické federace. Děkujeme Haně Moučkové i Ing. Martinu Vlkovi!

Jednohlasně podpořeno!

Dne 13.9. valná hromada TJ Sokol Poděbrady jednohlasně podpořila projekt GYMNASTICKÝ SÁL (29 – 0 – 0, pro – proti – zdrželi se hlasování). Náš projekt tedy můžeme plně rozjet!