Jednohlasně podpořeno!

Dne 13.9. valná hromada TJ Sokol Poděbrady jednohlasně podpořila projekt GYMNASTICKÝ SÁL (29 – 0 – 0, pro – proti – zdrželi se hlasování). Náš projekt tedy můžeme plně rozjet!